^Επάνω

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου 2023-24

1. Σχέδιο Δράσης: Μαθητές Μαθήτριες και Εκπαιδευτικοί εν δράσει

    Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών μαθητριών και εκπαιδευτικών

   Συντονίστρια Δράσης: Νίκου Χαρίκλεια

   Στόχοι Βελτίωσης : 

  • Ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
  • Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης

 

2. Σχέδιο Δράσης: Συμμετέχουμε - συνεργαζόμαστε για το ευ ζην

   Άξονας: Σχολείο και κοινότητα

  Συντονιστής Δράσης: Τσοπανίδης Νικόλαος

   Στόχοι Βελτίωσης: 

  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας
  • Εμπλοκή μαθητών/τριών σε δράσεις-δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες ώστε να ενισχυθούν οι κοινωνικές τους δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικότητα, ενεργητική ακρόαση κ.λ.π.) 

 

               ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2023-2024

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γυμνάσιο- Λ.Τάξεις Ν.Μαρμαρά
N.Χαλκιδικής
Τ.Κ. 63081
Τηλ: 2375071139
email: mail@gym-n-marmar.chal.sch.gr